Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
Zespół Sz-P nr 1

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Prudniku,

 - Publiczne Przedszkole Nr 6 w Prudniku, ul. Podgórna 9a

-

ul. Podgórna 9
48-200 Prudnik
tel./fax. 077 406 75 65

-
e-mail:
sp1prudnik@wodip.opole.pl
http://www.sp1prudnik.wodip.opole.pl/

-

 Dyrektor: mgr Władysława Kosińska
Wicedyrektor: mgr Renata Bugla