Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
Realizacja Rządowego programu "Książki naszych marzeń" w Gminie Prudnik
2016-04-04
Realizacja Rządowego programu "Książki naszych marzeń" w Gminie Prudnik [...]
Czytaj całość...
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
2016-02-24
"Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017" do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik
Czytaj całość...
Informację na temat dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2015-01-21
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW   Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku  informuje, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika [...]
Czytaj całość...
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance
2014-06-25

Przedłuża się termin składania ofert do dnia 30 lipca 2014r

Wyniki naboru na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance

Czytaj całość...
Zarządzenia Burmistrza
2013-07-24
Czytaj całość...
Zasad udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników
2013-07-24
Czytaj całość...