Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
Informację na temat dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2015-01-21
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW   Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku  informuje, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika [...]
Czytaj całość...
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance
2014-06-25

Przedłuża się termin składania ofert do dnia 30 lipca 2014r

Wyniki naboru na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance

Czytaj całość...
Zarządzenia Burmistrza
2013-07-24
Czytaj całość...
Zasad udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników
2013-07-24
Czytaj całość...
Konkurs na kandydatów na Dyrektora ZSP Rudziczka
2013-06-14

Burmistrz Prudnika ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudziczce.

Czytaj całość...